Per 1-1-2017 is een belangrijke wetswijziging doorgevoerd; WGA Flex

Dit was het laatste fase van de wet BeZaVa (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).Veel werkgevers hebben vorige jaar gehoor gegeven aan onze oproep om te onderzoeken of ze beter af waren bij het UWV of bij een verzekeraar. Hierbij speelt uiteraard de premie een grote rol maar ook de acties die beide partijen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw (ex-)werknemers weer aan het werk gaan.  Vooral op dat gebied is er een groot verschil tussen het UWV en de verzekeraars. En ziekteverzuim en WGA gaan naar onze mening hand in hand.

Eufin heeft een interessant artikel gepubliceerd over de gevolgen van de herkeuringsachterstand bij het UWV ; https://www.eufin.nl/39584-herkeuringsachterstand-uwv-kost-werkgevers-jaarlijs-870-miljoen

Twee keer per jaar kunt u de overstap naar het UWV maken. Eenmaal overgestapt zit u hier bij het UWV wel 2 jaar aan vast!

Naast de financiële verplichtingen die u heeft met betrekking tot loondoorbetaling en (sociale) verzekeringspremies valt het goed informeren van uw werknemers onder “goed werkgeverschap”.

Uiteraard kunnen wij u helpen bij het maken van uw keuze. Als u dit wilt, ontvangen wij graag het inventarisatieformulier ingevuld retour. U kunt deze sturen naar bedrijven@avewe.nl.

Daarnaast kunnen wij verschillende zaken voor u uit handen nemen, waaronder het goed informeren van uw werknemers.

Graag horen wij of u van onze diensten gebruik wilt maken.

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met één van onze medewerkers, telefonisch (0299-775555) of via het mailadres; bedrijven@avewe.nl

Klik hier voor de WGA Flex brochure
Klik hier voor het inventarisatieformulier

Meer informatie over deze WGA Flex?
Neem contact op met één van onze AVéWé verzekeringsadviseur bel dan 0299-775555 of mail of maak hier een afspraak 

AVéWé: gewoon doen dat is waar wij goed in zijn!