Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Uw bezittingen en spullen in uw huis, worden in veel gevallen gedekt door de inboedelverzekering. Heeft u echter kostbaarheden die onderdeel uit maken van uw inboedel, zoals bijvoorbeeld dure horloges, sieraden, schilderijen, verzamelingen of kunstobjecten, dan vallen deze niet zondemeer onder de dekking van uw inboedelverzekering. Om deze kostbaarheden goed te verzekeren kunt u een kostbaarhedenverzekering bij uw inboedelverzekering afsluiten.Bespreek dit dus met onze AVéWé adviseur. Immers wij adviseren u en zoeken voor u een goede en betaalbare verzekering voor uw kostbaarheden.

Meer informatie over de kostbaarhedenverzekering?

Neem contact op met één van onze AVéWé verzekeringsadviseur en samen met u zoeken wij naar de juiste verzekering met de juist premie en dekking! Bel 0299-775555 of mail of maak hier een afspraak

AVéWé: gewoon doen dat is waar wij goed in zijn!